ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG DÒNG VORTEX AIR DH800

Liên hệ

  • Tên thương hiệu: Darhor
  • Model: DH800
  • Độ chính xác: 1,5% hoặc 1,0%