MODULE I/O DAM114- 2CH – 2 ĐẦU VÀO AIN

Model: DAM114

Module thu thập dữ liệu từ xa DAM114 được thiết kế cho các hệ thống đo lường tự động hóa trong công nghiệp. Công nghệ thu thập và xử lý dữ liệu AD độ chính xác cao, bộ điều khiển MCU chuyên nghiệp.