BẢNG GIÁM SÁT SẢN XUẤT (MÃ: AT-NS-6) – ATPro

3.400.000

  • Kích thước bảng  40cm x 47cmx5cm, hiển thị 1 mặt
  • Bảng hiển thị  Mục Tiêu, Kế Hoạch, Thực Tế, Phần Trăm bằng led 7 đoạn kích thức 9cm x12cm.
  • Mặt trước mica 3mm (Đài Loan)
  • Khung nhôm định hình chịu lực.
  • Microchip PIC 16f887 USA
  • Nguồn cấp: Adaptor input 220V, output 12V
  • Remote điều chỉnh số lượng thực tế và phần trăm.